Оперативна програма „Конкурентоспособност”

preview-image

Отварящ имиджов

preview-image

Инициатива Jeremi

preview-image

Развитие на приложните изследвания в изследователксите организацияии

preview-image

Енергийна ефективност и зелена икономика

preview-image

Затварящ имиджов

Телевизионните клипове комуникират основните дейности, ползи и резултати по ОП Конкурентоспособност.

Всяка реклама акцентира върху различни аспекти на програмата, като серията е издържана в единна стилистика с цел разпознаваемост и идентичност.

2013