Saga

Идеята за Силвър Адвъртайзинг се ражда в горещото лято на 2006…

Агенцията става юридически факт през студения декември на 2006…

Сагата започва с желанието на малка група хора да създадат нещо ново и различно,
по-добро и по-истинско.

Малката група хора постепенно увлича с вярата и постоянството си други хора, които също търсят нови пътища.
Пътища с повече доверие и по-малко мнителност,
с повече разбиране и по-малко формуляри,
с повече забавление и по-малко рутина,
с повече внимание и по-малко небрежност,
с повече професионализъм и по-малко надменност.

Днес, ние още сме в началото на пътя, но знаем, че сме го намерили.

Очевидно сагата тепърва предстои…