Full service advertising agency

Aнализ на количествени и качествени проучвания за пазара

Продуктов анализ SWOT

Позициониране

Определяне на отличаващ продукта benefit

Анализ на потребителските нагласи и възприятия на таргет групата

Формиране на цялостна комуникационна концепция за продукта / марката и стратегия за реализация

Творчески разработки и продукция на:

ТВ клипове

Принт – карета за преса, билбордове, брошури и т.н.

Радио клипове

Интернет страници

Създаване на фирмен дизайн и идентичност – фирмени лога, послания и т.н.

PR

Идея, организация и реализация на събития

Идея, организация и провеждане на промоционални кампании

Mедия:

Стратегия

Купуване

Планиране

Изследвания на конкурентите

Медия сцена

Мониторинг

Оценка на кампанията след приключването й