Промотиране на нова услуга на DHL Freight

Визия за интернет картичка и стикер с цел промотиране и популяризиране на новата услуга на DHL Freight – второ отпътуване на групажен камион от Италия към България в рамките на една седмица – групажни пратки от Италия вече отпътуват не само в петък, а и във вторник, като всяко отпътуване се осъществява от два терминала – Милано и Верона.

Идеята „обиграва” важна нагласа за клиента – втора възможност за успешен бизнес всяка седмица.

Май, 2009