Директен мейлинг за клиенти на DHL Freight

Брошурите са специално създадени да комуникират услугата на DHL Freight – регулярен групажен транспорт България/Италия и България/Испания. Освен брошурите пратките съдържат подарък – Българо-италиански разговорник, респективно, Българо-испански разговорник и подложка за мишка с параметрите на услугата, всичко това поставено в специално отпечатан за целта плик.

Юни, 2008